ЗА ПРОДУКТИТЕ


НОВО ПОКОЛЕНИЕ ДОБАВКА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО „ДИЗЕЛ ЮНАК“

най-ефективната мултифункционална дизелова добавка в света

изобретена и разработена от доктор Йонко Мермерски, българска

• Намалява разхода на гориво с 9-16%, в зависимост от условията на експлоатация, вида, дизайна и възрастта на дизеловия двигател;

• Намалява вредните емисии 2-3 пъти (50-70%), с което предпазва околната среда и дава възможност на стари дизелови автомобили да преминат успешно техническия преглед при теста измерване на димността;

• Улеснява запалването на двигателя;

• Почиства и поддържа чиста горивната система – резервоара, тръбопроводите, инжекторите;

• Отстранява влагата, замърсителите и нагара;

• Удължава живота на двигателя като осигурява по-добро смазване и охлаждане на главата, клапаните и буталата;

• Подобрява работата и удължава живота на горивната помпа като ѝ осигурява по-добро смазване и я поддържа чиста;

• Повишава мощността на двигателя и ефективността на работата му, защото повишава цетановия индекс на горивото, както нативно така и по термодинамичен път;

• Намалява разходите за поддръжка и ремонт на дизеловите двигатели на автомобили, камиони, автобуси, яхти, генератори, влекачи, строителна техника, локомотиви и други;

• Поддържа дюзите чисти, като осигурява по-добра атомизация на горивото, което води до по-финото му впръскване в цилиндрите, а това подобрява качестото и пълното на изгарянето му;

• Осигурява висококачествено смазване, защита и почистване на инжекторите от наслагвания и окисление в следствие на ниското качество на дизеловото гориво;

• Дава възможност за по-чисто изгаряне, защото предотвратява въглеродните отлагания;

• Премахва влагата от конденз в резервоара, с което предотвратява корозионни процеси;

• Предпазва от образуването на бактерии в биодизела;

• Предпазва от оксидационни процеси;

• Предпазва от замръзване на горивото;

• Препоръчва се за постоянна употреба, за да предпазва двигателя от вредите, които нанася съвременното „сухо“ дизелово гориво;

• около 100 мл Дизел Юнак се смесват с 10 литра гориво;

• 100 мл Дизел Юнак на 10 литра гориво представлява минималната ефективна доза – при желание могат да се добавят и по-високи концентрации;

• Предлага се в разфасовки по 500 мл на цена 10.50 лв и 1 литър на цена 20 лв;

• Дизел Юнакът запазва по-дълго износоустойчивостта и увеличава живота на моторното масло, като това дава възможност за удължаване с 20-30% на препоръчания пробег между смените на маслото;

• За информация, контакти, поръчки и за да разгледате другите наши продукти, посетете www.diesel-hero.com или ни последвайте във facebook

Пример: За третирането на голям резервоар (80 литра) на лек дизелов автомобил са нужни 640-960 мл от добавката от ново поколение. Това спестава между 7 и 13 литра дизелово гориво. При средна цена 2,10 лв за литър спестените разходи за гориво са в размер на до 27-28 лв. При настоящата цена на дребно на Юнака нетният икономически разултат само от намаляването на разхода на гориво достига 10-11 лв на резервоар, като това не включва икономиите от поддръжка и подмяна на износени механични части поради нискокачественото и „сухо“ съвременно дизелово гориво и съответно липсата на качествено смазване, каквото осигурява Юнакът.


Към началото


НОВО ПОКОЛЕНИЕ БЕНЗИНОВА ДОБАВКА „БЕНЗИН ЮНАК“

най-ефективната мултифункционална бензинова добавка в света

изобретена и разработена от доктор Йонко Мермерски, българска

За разлика от останалите монофункционални добавки на пазара, Бензин Юнак е мултифункционална бензинова добавка и употребата ѝ съчетава в себе си следните ползи:

• Почиства и поддържа чиста горивната система: резервоар, тръбопроводи, инжектори, отстранява влагата, замърсителите и нагара;

• Намалява разхода на гориво с 4-14%, в зависимост от условията на експлоатация, вида, дизайна и възрастта на двигателя;

• Удължава живота на горивните филтри;

• Намалява вредните емисии с 30-40%, с което предпазва околната среда и дава възможност на по-стари автомобили да преминат успешно техническия преглед при теста за вредни емисии;

• Улеснява запалването на двигателя;

• Удължава живота на двигателя като осигурява по-добро смазване и охлаждане на главата, клапаните и буталaтa;

• Подобрява работата и удължава живота на горивната помпа като ѝ осигурява по-добро смазване и я поддържа чиста;

• Повишава мощността на двигателя и ефективността на работата му, защото повишава октановия индекс на горивото;

• Намалява разходите за поддръжка и ремонт на двигателя, инжекторите и кислородните сензори;

• Поддържа дюзите чисти, като допринася за по-добра атомизация на горивото, което води до по-фино впръскване, в следствие на което се подобрява качеството на изгарянето му;

• Смазва, защитава и почиства инжекторите от наслагвания и окисление, породени от некачествено гориво;

• Дава възможност за по-чисто изгаряне, защото предотвратява и премахва въглеродните отлагания;

• Премахва влагата от конденз в резервоара, с което предотвратява корозионни процеси;

• Подходяща е за постоянна употреба с цел предпазване на двигателя от вредите, които нанася съвременното и некачествено „сухо” гориво;

• Предлага се в разфасовки по 0.1 л на цена 10 лв и 0.25 л на цена 23.50 лв – количеството е достатъчно за третиране на 50-70 и 125-150 л бензин съответно. При необходимост от допълнителна мощ на двигателя можете да удвоите или утроите количеството на добавката;

• За информация, контакти, поръчки и за да разгледате другите наши продукти, посетете www.diesel-hero.com или ни последвайте във facebook

Към началотоНОВО ПОКОЛЕНИЕ ДОБАВКА ЗА ГАЗОВИ АВТОМОБИЛИ  „ГАЗ ЮНАК“

най-ефективната мултифункционална добавка за пропан-бутан в света

изобретена и разработена от доктор Йонко Мермерски, българска

За разлика от останалите монофункционални добавки на пазара, Газ Юнак е мултифункционална добавка за пропан-бутан (LPG), която по време на зареждане се превръща в интегрална част от горивото и употребата ѝ съчетава в себе си следните ползи:

• Намалява температурата в горивната камера;

• Защитава клапаните, главата и буталата като ги пази от преждевременно износване, типично и много характерно за двигателите, които работят със „сухо“ гориво, каквото е пропан-бутанът;

• Предоставя отлично смазване и охлаждане на клапаните и леглата им като пази от износване всички триещи се елементи, които влизат в контакт с горивото и удължава живота им;

• Почиства и поддържа чиста горивната система: газовата бутилка, тръбопроводите и инжекторите като отстранява влагата, замърсителите, нагара и всякакъв вид отлагания;

• Защитава от корозия всички части на горивната система;

• Намалява разхода на гориво с 4-14%, в зависимост от условията на експлоатация, качеството на горивото, вида, дизайна и възрастта на двигателя;

• Удължава живота на горивните филтри, включително и филтъра за газова фаза;

• Улеснява запалването на двигателя;

• Удължава живота на двигателя, осигурявайки по-добро смазване и охлаждане;

• Повишава мощността на двигателя и ефективността на работата му, защото подпомага пълноценното и качествено изгаряне на горивото;

• Удължава живота на газовата рейка (когато в системата има включена такава);

• Намалява разходите за поддръжка и ремонт на двигателите, инжекторите, газовата рейка и всички сензори;

• Предпазва инжекторите от поражения, причинени от използването на некачествено гориво;

• Подходяща е за постоянна употреба с цел предпазване на двигателя от вредите, които нанася некачественото и „сухо“ гориво;

• Увеличава от 2 до 3 пъти пробега на автомобила, след който е наложителен реглаж на клапаните;

• 50 мл Газ Юнак третират 50 л пропан-бутан, т.е. дозировката е около 1 мл за всеки 1 литър гориво;

• Предлага се в следните разфасовки: пакет мини – 2 х 50 мл на цена 10 лв; пакет стандарт – 4 х 50 мл на цена 20 лв; пакет комбо (икономичен) – 12 х 50 мл на цена 50 лв;

• Добавката се прилага преди зареждане с гориво посредством апликатор или адаптер за Газ Юнак;

• За информация, контакти, поръчки и за да разгледате другите наши продукти, посетете www.diesel-hero.com или ни последвайте във facebook


Към началото
НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПОДОБРИТЕЛ ЗА МОТОРНИ МАСЛА „ZDDP HERO“

най-ефективната добавка за моторни масла в света с:

• модификация за всички синтетични масла и

• модификация за всички полусинтетични и минерални масла

разработена по специална формула на доктор Йонко Мермерски, българска

„ZDDP HERO“ представлява високотехнологична мултифункционална добавка за моторно масло, чиято употреба съчетава в себе си следните ползи:

• Създава възможно най-висококачествения, най-плътния, най-трайния, най-добре смазващ и абсолютно безвреден филм върху всички триещи се повърхности, с които маслото влиза в контакт;

• Обогатява смазочните качества на маслото;

• Подобрява високотемпературните вискозитетни характеристики на маслото;

• Повишава високоизносоустойчивостта на маслото при върхови натоварания;

• Предотвратява преждевременното износване на триещите се части на двигателя;

• Удължава експлоатационния пробег на маслото с 4000-6000 км;

• Намалява триенето на повърхностите с до 70%;

• Защитава турбината и двигателя от корозия;

• Удължава живота на маслената помпа;

• Осигурява по-дългосрочно запазване на качеството на добавките и маслото;

• Намалява разхода на масло;

• Намалява разхода на гориво с 3-8%;

• Препоръчва се за всички дизелови и бензинови двигатели, независимо от възрастта им;

• Препоръчва се за всички дизелови и бензинови двигатели, работещи в тежки режими и/или върхови натоварвания;

• Защитава турбината и двигателя при студен старт;

• Подобрява смазването и защитава двигателя и турбината при ниско ниво на маслото;

• Предпазва маслото от окисляване;

• Намалява механичния шум от работата на подвигачите, клапаните и буталата;

• Осигурява плътен маслен филм и запазва качествата на маслото при високи температури, високи налягания и високи натоварвания;

• Подобрява вискозитетния индекс на маслото;

• Намалява вредните емисии;

• Не съдържа фюлерин, графит, керамични съединения, политетрафлуороетилен и хлорирани парафини;

• За най-добри резултати се препоръчва да се използва при всяка смяна на маслото;

• Може да се добавя при или между смените на маслото;

• Предлага се в разфасовки по 0.25 л – количеството е достатъчно за 4-5 л масло. При желание или необходимост могат да се добавят двойни, тройни и по-високи концентрации – напълно безопасно е;

• За информация, контакти, поръчки и за да разгледате другите наши продукти, посетете www.diesel-hero.com или ни последвайте във facebook


Към началото


НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПОДОБРИТЕЛ ЗА МОТОРНИ МАСЛА ZDDP HERO

най-ефективната добавка в света за всички полусинтетични и минерални моторни масла
разработена по специална формула на доктор Йонко Мермерски, българска

ZDDP HERO представлява високотехнологична мултифункционална добавка за моторно масло, чиято употреба съчетава в себе си следните ползи:

• Създава възможно най-висококачествения, най-плътния, най-трайния, най-добре смазващ и абсолютно безвреден филм върху всички триещи се повърхности, с които маслото влиза в контакт;

• Обогатява смазочните качества на маслото;

• Подобрява високотемпературните вискозитетни характеристики на маслото;

• Повишава високоизносоустойчивостта на маслото при върхови натоварания;

• Предотвратява преждевременното износване на триещите се части на двигателя;

• Удължава експлоатационния пробег на маслото с 4000-6000 км;

• Намалява триенето на повърхностите с до 70%;

• Защитава турбината и двигателя от корозия;

• Удължава живота на маслената помпа;

• Осигурява по-дългосрочно запазване на качеството на добавките и маслото;

• Намалява разхода на масло;

• Намалява разхода на гориво с 3-8%;

 Препоръчва се за всички дизелови и бензинови двигатели, независимо от възрастта им;

• Препоръчва се за всички дизелови и бензинови двигатели, работещи в тежки режими и/или върхови натоварвания;

• Защитава турбината и двигателя при студен старт;

 Подобрява смазването и защитава двигателя и турбината при ниско ниво на маслото;

• Предпазва маслото от окисляване;

• Намалява механичния шум от работата на подвигачите, клапаните и буталата;

• Осигурява плътен маслен филм и запазва качествата на маслото при високи температури, високи налягания и високи натоварвания;

 Подобрява вискозитетния индекс на маслото;

• Намалява вредните емисии;

• Не съдържа фюлерин, графит, керамични съединения, политетрафлуороетилен и хлорирани парафини;

• За най-добри резултати се препоръчва да се използва при всяка смяна на маслото;

• Може да се добавя при или между смените на маслото;

 Предлага се в разфасовки по 0.25 л – количеството е достатъчно за 4-5 л масло. При желание или необходимост могат да се добавят двойни, тройни и по-високи концентрации – напълно безопасно е;

• За информация, контакти, поръчки и за да разгледате другите наши продукти, посетете www.diesel-hero.com или ни последвайте във facebook

Към началотоЗа д-р Йонко Мермерски

 Д-р Йонко Мермерски е автор на над 30 книги в областта на химията и природната медицина. Неговите изследвания са публикувани на над 10 езика. Той е  създател на множество патентовани изобретения. Най-емблематичните сред тях са:

 • револвиращ инжектор за течна хроматография под високо налягане (HPLC);

 • дебелослойна хроматография – метод за резделение на химически съединения;

 • най-ефективната мултифункционална добавка за дизелово гориво в света – Дизел Юнак;

 • най-ефективната мултифункционалн добавка за бензиново гориво – Бензин Юнак;

 • единствените в света пробиотични капсули с множествени приложения (за перорален прием, за заквасване на пробиотично кисело мляко и на мляко от растителен произход)

 • слънцезащитен лосион, включващ изцяло и само природни съставки;

През 1983 г. д-р Йонко Мермерски завършва средното си образование в химическа паралелка в Националната природоматематическа гимназия в София.

В периода 1984-1989 г. завършва бакалавърска степен по специалност химия в Американ юнивърсити във Вашингтон. По време на следването си изобретява нов тип инжектор за течна хроматография под високо налягане и получава патент. Заради успеха на това иновативно изобретение той получава покана за докторантура и пълна стипендия от университета Джорджтаун във Вашингтон. Започва докторантурата си по органична химия през есента на 1989 г. През пролетта на 1992 г. след успехи в областта на молекулярното моделиране и оригинални открития в областта на витамините от група Б той получава своята магистърска степен в Джорджтаун юнивърсити.  През следващите две години той работи върху своята докторска дисератция по молекулярно моделиране на пиридоксина (витамин Б6) и я защитава на 24.01.1994 г. Неговото оригинано откритие в органичния синтез отваря ново направление в тази област. Откритието му придобива голяма популярност и се прилага при синтеза на сложни органични молекули. От тогава вече 24 години десетки докторанти, учени и изследователи работят в тази сфера, успешно прилагайки откритите от доктор Мермерски методи и ги доразработват.

През учебната 1994-1995 г. доктор Мермерски става професор по органична химия в университета Джорджтаун.  Между 1989 и 1995 г. обучава над 1000 бъдещи доктори в областта на органичната химия, които понастоящем работят в системата на здравеопазването на САЩ.

През 1995 г. започва работа в Американската асоциация на медицинските университети/ААМУ (American Association of Medical Colleges/AAMC). Там той подготвя стандартните изпити за постъпване в медицинските факултети на всички университети в САЩ.  Понастоящем продължава да е консултант към ААМУ.

Oт 1994 г. до днес съвместно с баща си професор Христо Мермерски работи в областта на природната медицина и природната козметика. Той е автор и съавтор на над 30 енциклопедични книги в тази сфера. Някои от направленията на природната медицина, в които той има голям принос, значими разработки и уникални продукти са: антиейджинг/забавяне на стареенето, лечение чрез хранене, хранителни добавки и тяхното заместване със здравословни храни, пробиотици и пробиотични храни, соколечение, high-end натурална природна козметика и създаване на пробиотични млечно-кисели продукти от ново поколение.

От 1999 г. до днес освен авторството на книги по природна медицина, основно направление на работата и усилията на доктор Мермерски става изучаването на пробиотиците и разработването на пробиотични продукти. Този близо 20-годишен труд кулминира през пролетта на 2016 г. със създаването на следните няколко уникални по рода си и единствени в света здравословни природни продукти:

 • първото в света пробиотично кисело мляко от ново поколение, съдържащо 8 вида пробиотични бактерии, а не 2 – както е при обикновеното кисело мляко. Създаването на този уникален и здравословен продукт става възможно с помощта и партньорството на мандра Опицвет и поставя началото на нов етап в историята на развитието на киселото мляко;

 • първите в света серии пробиотични капсули с тройно приложение, които са предназначени да се ползват като:

  • пробиотична хранителна добавка за перорален прием,

  • закваска за пробиотично кисело мляко от ново поколение и

  • закваска за пробиотично кисело мляко от растителен произход;

Д-р Мермерски е автор на единствената в света енциклопедия на пробиотиците и пробиотичните храни, която излезе на пазара през м. юни 2017 г.

На последно място, но не и по важност – той е откривател и създател на NATURE LIFT СЕРУМ ГЕЛ Мермерски – първият уникален лифтинг и антиейджинг козметичен продукт в света, който съчетава в себе си свойствата и на серум, и на гел.